Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
21
Okt
  • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V ROKU 2017
  • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
  • Lektor je špecialista pre oblasť odpadového hospodárstva, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...
 
26
Okt
  • ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ s dôrazom na novelu z roku 2016 a na problémy aplikačnej praxe
  • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 
30
Nov
  • Ochrana osobných údajov a poskytovanie informácií v praxi
  • lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK
 
06
Dec
  • Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy
  • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
  • Lektor je špecialista pre oblasť odpadového hospodárstva, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.