Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 
05
Feb
  • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH - Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy
  • lektor: Ing. Peter GALLOVIČ
  • Lektor je špecialista pre oblasť odpadového hospodárstva, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...
horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.