Hľadáte zamestnancov
Hľadáte zamestnanie
Kontakt
Kontakt
 

V rámci Operačného programu

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

v čase od októbra 2010 do apríla 2012

realizujeme pre neziskovú organizáciu Kľúč, n.o. projekt

“Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám”

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu

 

horizontal line
Webdesign by Trust Solutions s.r.o.